Sklerosering af fine blodkar, karsprængninger på ben.

Rigtig mange mennesker, vil med alderen opleve, at blodkarrene på benene, bliver mere tydelige og fremtrædende. Faktisk er mange, både unge og voksne generet af dette. Udover at det rent udseendemæssigt kan være et problem, oplever nogen også forskellige grader af ubehag og smerter, i forbindelse med de fremtrædende kar.

Ved sklerosering, lægges den virksomme væske, bestående af Aethoxysklerol (polidocanol i sterilt vand, tilsat dinatriumpshosphat og kaliumdihydrogenphosphat) ind i de kar man ønsker fjernet, eller usynliggjort. Dette gøres, med enmeget tynd og kort nål, og resulterer i, at karvæggen nedbrydes. Aethoxysclerol virker kemisk irriterende på de indre karvægge, og fremmer destruktion af blodkarrene.

De kar der behandles, kan forsvinde efter en behandling. Men ofte kræves flere, mindst 2 – 3 behandlinger. Herefter er det individuelt, hvor længe der går, før en ny behandling bliver nødvendig. Dette afhænger af alder, livsstil, fysik og evt. tilstedeværelse af sygdom.

Behandlings resultatet kan ofte holde flere år, men det kan være nødvendigt med opfølgende behandling 1-2 gange om året. Grunden er, at synlige blodkar og små sprængninger, ofte kommer med alderen, og der dannes nye, selvom de markante er velbehandlet.

Det forventes, at synliggørelsen af de små behandlede kar, vil reduceres med 70-80 %. Lige efter en behandling, vil man ofte se en grad af forværring og rødme, samt irritation i området i op til 2-3 uger efter.

Før en behandling, skal man konsulteres af lægen, som vil optage en journal, og vurdere om blodkarrene er behandlings egnet. Desuden vil lægen informere om forventet effekt, risici og eventuelle bivirkninger.

Der skal gå 2 dage, fra konsultationen med lægen, til behandlingen kan udføres.

Kom ind på klinikken, og få en skriftlig vejledning, eller book en gratis og uforpligtigende tid til konsultation.